CaliVita online konference

Jak zůstat "v pohodě" a být zdravý za všech okolností, které nás obklopují.
Jak nám v tom může pomoci CaliVita.

Konference proběhla
1. - 6. 10. 2021

Přednášky jsou stále k dispozici!

Připravili jsme pro vás cyklus online přednášek s našimi oblíbenými lékaři a manažery.
Na semináři Be Happy v Brně v roce 2019 jsme se soustředili na imunitní systém a mentální odolnost. Tehdy jsme ještě netušili, že se za pár měsíců tato problematika stane nesmírně aktuální a že v následujících dvou letech bude mít připravenost našeho těla, imunitního systému a mysli opravdu velký význam.

Nyní jsme na toto téma navázali online konferencí s názvem Don't Worry.

Proč jsme ji tak nazvali? Protože bychom měli být v pohodě 😎!
Pokud máme dostatek informaci a na základě těchto znalosti děláme vše pro své tělo a mysl, tak se nemusíme ničeho bát a můžeme být v pohodě.

Je něco důležitějšího než zdravý a šťastný život bez starostí?

 „Být šťastný a nedělat si starosti neznamená, že je všechno perfektní.
Znamená to, že jsem se rozhodl užívat si život i přes všechny jeho nedokonalosti.“

Představte si, jak by vypadaly vaše dny…

IMUNITA

 • Kdybyste se cítili stále zdraví a silní?
 • Kdybyste věděli, jak podpořit svou imunitu a nemuseli se obávat nemocí?
 • Kdybyste znali informace, které vám pomohou fyzicky i mentálně podporovat vaši imunitní soustavu?
 • Kdybyste v případě potřeby uměli zvýšit množství své energie a obranyschopnosti?

ŠTĚSTÍ

 • Kdybyste žili šťastně „tady a teď“ a nečekali na příznivější okolnosti.
 • Kdybyste se uměli naladit na pozitivní vlnu, kdykoliv to budete potřebovat.
 • Kdybyste věděli, že všechno, co potřebujeme ke štěstí, již máme uvnitř v sobě?
 • Kdybyste uměli přehodit výhybku z fungování na základě strachu do života řízeného láskou?

Co jsme tedy pro vás připravili

 • Cyklus přednášek o zdraví, imunitě a jejich podpoře
 • Můžete se těšit na skvělé přednášející
 • Přednášky si můžete vyslechnout kdykoliv z pohodlí svého domova
 • Nyní už jsou všechny přednášky k dispozici najednou
 • K jednotlivým tématům můžete napsat své dotazy
 • Pokud vás nějaká přednáška zaujala, můžete si ji vyslechnout opakovaně

Co vám sledování této konference může přinést

Zbavení se případného strachu a získání jistoty v této neklidné době!

Nalezení podpory těla, zdraví a s tím související pohody psychické. Potvrzení, že zdaleka ne všechno, co nám podávají masmédia je pravdivé a že nejvíc nakonec pro sebe stejně můžeme (musíme) udělat my sami.

Přednášející a jejich témata

Ivan Matouš

Není třeba si dělat starosti. Všechno je v pořádku.

V současné době je mnoho lidí nervózních, protože neví, co přinesou nejbližší dny, měsíce a roky nebo se dokonce bojí, o sebe, o zdraví, o práci, o výdělek, bojí se stýkat s blízkými i s ostatními lidmi. Jsme svědky střetů znepřátelených skupin příznivců a odpůrců toho či onoho a obviňování jedněch druhými  a druhých prvními ze všeho možného.
Troufáme si říci, že za tím vším stojí strachy. Strachy z nejistoty o zdraví, o práci a výdělky, o vztahy.. možná o život samý..
Rádi bychom přispěli k uklidňování rozjitřených emocí a zbavování se strachu především z nemocí - obecně i konkrétně. Jsme přesvědčeni, že ten strach je zbytečný a pokusíme se vám to v CaliVita online konferencích předat z úst nejpovolanějších – lékařů spolupracujících s CaliVitou.
Jsme nesmírně vděčni společnosti CaliVita i lékařům za možnosti a ochotu, s jakou nám – a tedy i vám - k tomu pomáhají.

Ivana Matouše zdravotní a vztahové problémy dovedly k pochopení a přijetí celostního, trojjedinného pohledu na svět. Snaží se být průvodcem sobě a jiným lidem na cestě k rozpomenutí se, že všichni jsme součástí jedné společné energie. K pochopení, že to rozpomínání probíhá vědomým prožíváním situací tady, ve "hmotném" světě, v reálném životě. Ve světě, kde naše duše k naší mysli hovoří prostřednictvím našeho těla. Je spolutvůrcem Akademie celostního zdraví i informačních webů, ke kterým patří i tento CaliVita Klub Empatia. Společně s manželkou Miluškou přes dvacet let buduje spotřebitelskou síť CaliVita. "Můj sen je o společnosti, která je založena na uvědomění si duchovní sounáležitosti každého s každým a všeho se vším. Na vědomí, že všichni jsme neoddělitelnou součástí jedno celku. Na vědomí, že co dělám tobě, dělám vlastně sobě, protože všichni jsme částečkami jedné energie, tak, jako každá naše buňka se částečkou našeho těla. Nevím, ve kterém životě se svého snu dočkám, ale vím jistě, že se ho dočkám. A považuji za dobré říkat o tom druhým lidem. Třeba se jim to zalíbí a sami na sobě(!) pro to něco málo udělají."

MUDr. Ronald Pavlov

Imunita, obranyschopnost těla, vztah mikrobiomu k imunitě.
Co podporuje nejlepší koexistenci s těmito bakteriemi.

Přicházejí vlhké, podzimní dny a nyní je tu i hrozba – koronavirus! Proti němu stojí jako obranný štít naše tolikrát skloňovaná IMUNITA.
Co je to vlastně imunita? Kde se v našem těle nachází, jak pracuje, co jí prospívá a co naopak škodí? Jak ji posílit?
Na tyto a další otázky se ve svých přednáškách pokusí odpovědět MUDr. Ronald Pavlov.

MUDr. Ronald Pavlov studoval na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích. Po krátkém působení na kojeneckém oddělení se zaměřil na interní lékařství. Pracoval jako primář interního oddělení na poliklinice a jako vedoucí okresní internista. Získal atestace 1. a 2. stupně v interní medicíně a atestace z gastroenterologie a všeobecného lékařství.
Vzhledem ke svému zájmu o alternativní medicínu absolvoval v roce 1989 státní zkoušku z akupunktury. MUDr. Pavlov se kromě tuzemských zúčastnil také studijních pobytů v Minsku i v dánském Næstved.
V CaliVita (původně California Fitness) pracuje již od začátku jejího působení na Slovensku a má bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je členem lékařské sekce CV. Od roku 2008 do roku 2018 provedl množství vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu metodou Darkfield, kterou propagoval i v rámci přednášek pro laickou veřejnost a pro lékaře. Přednáší a vede lékařskou poradnu CaliVita v Košicích.

MUDr. Jana Kalaninová

Neurologické komplikácie koronavírusovej infekcie SARS-CoV-2 (COVID-19).
Ako ich môžeme eliminovať prípravkami z CaliVity.

Covid infekce – to nejsou jen příznaky jako kašel, potíže s dýcháním, ale jsou to i jiné projevy, které můžeme podcenit, když si neuvědomíme, že jsou součástí infekce. Produkty CaliVita by mohly pomoci tyto projevy nejen zmírnit, ale hlavně předejít vzniku dalších dlouhotrvajících příznaků, které by mohly měnit naši tělesnou zdatnost, ale i psychiku, optimistický pohled na svět, naši náladu a schopnost pracovat. V přednášce se o těchto problémech a o tom, jak jim předcházet, dozvíte více.

MUDr. Jana Kalaninová vystudovala v roce 1999 Lékařskou fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Po promoci pracovala v oboru neurologie, ve kterém získala 2 atestace.
Nyní působí jako revizní lékař v největší zdravotní pojišťovně na Slovensku. Její odborný zájem o nové poznatky z přírodní medicíny ji přivedl k firmě CaliVita, s kterou již několik let spolupracuje. Připravuje zajímavá témata, která přednáší na infovečerech, poskytuje lékařské poradenství.

MUDr. Vojtech Pálházy

„Čo viem, tomu verím, čomu verím dodržujem...“

Každodenní praxe mě opakovaně přesvědčila o tom, že účinná obrana organismu proti virům závisí na výkonnosti imunitní soustavy. Je to složitý systém a potřebuje komplexní podporu. CaliVita tuto podporu dokáže zajistit. Máte účinnou zbraň proti koroně, naučte se ji účinně používat! Zaměstnejte svou mysl, nenechte ji zdevastovat sebelítostí, imaginárním strachem, malováním čerta na zeď.

MUDr. Vojtech Pálházy absolvoval studium na Lékařské fakultě Karlovy univerzity v Hradci Králové v  České republice, směr vojenské lékařství. Po vzniku Slovenské republiky vykonával tři roky funkci ředitele Univerzitní nemocnice Ružinov. Zároveň pracoval v ambulanci Psychiatrické kliniky UNB. Absolvoval různé studijní pobyty v zahraničí, v Evropě i ve Spojených státech amerických.
Získal atestace z interního lékařství, ze všeobecného lékařství a z psychiatrie. V zahraničí se seznámil se zásadami moderní prevence a výchovy laické veřejnosti ke zdravému způsobu života a aktivnímu zdraví.
Už více než 20 let propaguje filozofii společnosti CaliVita na stovkách přednášek a lékařských konzultacích na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku i v České republice.

MUDr. Kristýna Novotná

Příčiny nemoci – proč jedni onemocní a jiní ne?
V čem je háček?

Kladli jste si někdy otázku, proč jeden onemocní a druhý ne? Jak je to možné? V přednášce se vám pokusím přiblížit příčiny nemoci z pohledu západní a východní medicíny. I když se na první pohled může zdát, že příčiny jsou stejné, jejich pojetí je úplně jiné. Zatímco západní medicína staví pacienta do role „oběti“, která toho moc s nemocí nezmůže, východní filozofie ukazuje, že za nemoc si vlastně z velké části můžeme sami.

MUDr. Kristýna Novotná dlouhodobě spolupracuje s CaliVita, kde je předsedkyní lékařské sekce CaliVita ČR a SR. Vedle svých lékařských znalostí propaguje také přírodní terapii a pozitivní životní styl. Ve své praxi rovněž využívá zásady a doporučení tradiční čínské medicíny. Její odborný zájem o nové poznatky z přírodní medicíny a nové technologie ji přivedl k jedné z průlomových vyšetřovacích metod, která mj. dokáže v našem těle odhalit vývoj parazitů a jejich různorodost (pleomorfismus). Je to metoda Darkfield – vyšetření živé kapky krve v temném poli mikroskopu, o níž také jako lektorka pro ČR přednáší.

Mgr. Miloslava Matoušová

Imunita z pohledu trojjedinosti – duše, mysli a těla.

Pochopit a ovládnout svou trojjedinost je jako najít klíč, jak už nikdy nemít z ničeho strach.
Vědět, kdo jsem = BÝT IMUNNÍ na DUCHU.
Znát zázračné schopnosti svého těla = BÝT IMUNNÍ na TĚLE.
Umět použít mentální techniky = BÝT IMUNNÍ v MYSLI

Mgr. Miluška Matoušová se přes 20 let zabývá zdravou výživou, alternativní léčbou nemocí, duchovními příčinami. Je vyznavačem jednoduchých souvislostí a metod, které může použít každý ve svém životě, aby mohl sám sebe učinit šťastným. Je propagátorkou a sama jde cestou ženské role. Pracuje s numerologií, astrologií devíti planet, pohledovou diagnostikou, irisdiagnostikou a dalšími diagnostickými metodami. Její zálibou je diagnostika vztahů a hledání východisek z problematických vztahů ke vztahů šťastným. Je spoluautorkou webu Empatia, on-line programů z Akademie celostního zdraví. "Mým snem je svět v lásce. Kde nebude bolest a trápení. Kde každý nechá druhého, ať jsi jde svým životem, jak sám potřebuje. Kde každý se bude ptát jen sám na sebe. A bude řešit jen sám sebe a s plným vědomím zodpovědnosti bude sám sebe měnit. K lásce bez podmínek. Věřím, že mohu inspirovat druhé lidi k tomu, aby udělali první krok."

Těšíme se na setkání!

Bude to zážitek!